توضيحات كامل :

عنوان: پاورپوينت شخصيت

فرمت: پاورپوينت(قابل ويرايش)

تعداد اسلايد: 28 اسلايد

دسته: مديريت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان "شخصيت"بوده و در 28 اسلايد همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان سمينار در كلاس (ارائه كلاسي) رشته مديريتمورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل  موارد زير است:

مقدمه

تعريف شخصيت

انواع رويكردهاي شخصيت

رويكرد روانكاوي

رويكرد رفتاري

رويكرد يادگيري اجتماعي

رويكرد تحليل عاملي

رويكرد شناختي

رويكرد انسان گرايي

رويكرد حيطه محدود

عوامل به وجود آورنده شخصيت

موقعيت

ويژگي هاي شخصيتي

شاخص مايرز- بريكز

الگوي مبتني بر 5 ويژگي مهم (The Big 5 Model)

برخي از ويژگي هاي عمده شخصيتي موثر بر رفتار سازماني

كانون(مركز) كنترل

ماكياول گرايي

مناعت طبع يا عزت نفس(self steem)

خود كنترلي يا سازگاري با موقعيت (Self-Monitoring):

خودباوري (self-efficacy)

نظريه شخصيتي فرويد

نهاد (ID)

خود (Ego)

 فراخود (Superego)

ابعاد شخصيتي بر اساس نظريه تعاملي (اريك برن)

حالت والديني (من والديني)

حالت بزرگسالي (من بزرگسالي)

حالت شخصيت كودكي (من كودكي)

شخصيت سالم بر اساس نظريه بودن

تناسب شغل با شخصيت

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.