توضيحات كامل :

توضيحات:
فايل پاورپوينت آموزش مجازي ، در حجم 29 اسلايد قابل ويرايش.


بخشي از متن:
آنچه بيش از همه جوامع بشري را تحت تاثير قرار داده:
ظهور فناوري ارتباطات و اطلاعات

نظريه مك لوهان:
كوچك شدن جهان و ايجاد دهكده جهاني

روشهاي آموزشي از گذشته تا كنون:
روش استاد و شاگردي

تدريس آموزگار در مكاني مشخص و با حضور بيش از يك يا دو شاگرد (روشهاي معمول و متداول كنوني)

آموزش از راه دور

و...


فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه
تعريف
ضرورت رويكرد
مزايا و معايب
روشها و ابزارها
سيستمهاي مديريت
استاندارد سازي
يك نمونه عملي
نتيجه گيري
مراجعاين فايل با فرمت پاورپوينت در 29 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.