توضيحات كامل :

توضيحات:
فايل پاورپوينت سازه در هتل ، در حجم 27 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.

بخشي از متن:
معرفي سيستم هاي سازه اي:
سيستم هاي خرپايي
سيستم هاي قابي
سيستم هاي كششي
سيستم هاي پوسته اي
سيستم هاي با عملكرد ارتفاعي

خرپا
خرپا مجموعه اي مثلثي شكل كه بارها را به وسيله ي تركيبي از اعضا با اتصال مفصلي به تكيه گاه ها منتقل مي كند.

اعضاي بالا و پايين خرپا : ميله فوقاني و ميله تحتاني
اعضاي وسط خرپا : جان خرپا
و...

فهرست مطالب:
معرفي مختصر سيستم هاي سازه اي
سيستم هاي خرپايي
سيستم هاي قابي
سيستم هاي كششي
سيستم هاي پوسته اي
سيستم هاي با عملكرد ارتفاعي
خصوصيات معماري و سازه اي جزء فضاها
فضاي اقامتي
فضاي عمومي
فضاي پشتيباني
فضاي خدماتي
معرفي مصداق و نقشه آنها

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 27 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.

هديه محصول:
فايل پاورپوينت دياگرام ارتباط فضاها در هتل(13 اسلايد)