توضيحات كامل :

توضيحات:
فايل پاورپوينت وضع مسكن در كشور ، در حجم 23 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.بخشي از متن:
در ايران بازار آزاد مسكن و بخش خصوصي به تنهايي نتوانسته اندنيازهاي مسكن جمعيت را بطور رضايت بخشي مرتفع سازند. توليدواحدهاي مسكوني در ايران
بعد ازسال 1353 افزايش يافت و در سال 1359 به بالاترين حد توليد خود رسيد كه در حدود 180100 واحد مسكوني بوده است تا سال 1370 ، توليد مسكن در ايران 21% كاهش داشته و در اين دوره زماني رشد جمعيت و خانوار با نرخ شتابان
خود رو به افزايش بوده است كه منجر به كمبود شديد واحدهاي مسكوني در بازار مسكن ايران شده است.
در كشورهاي در حال توسعه به دليل رشد سريع جمعيت و شهر نشيني، مهاجرت هاي داخلي، فقدان منابع مالي كافي، مشكلات مربوط به عرضه زمين، تأمين مصالح و كمبود نيروي انساني متخصص و مهمتر از همه نبود خط مشي، سياستگذاري و برنامه هاي مناسب در خصوص زمين و مسكن، مشكل مسكن به صورت بسيار حاد و بحراني در آمده است. صنعتي شدن شتابان، جمعيت نواحي روستايي را به سوي شهرها روانه مي كند. در اغلب موارد بعد اجتماعي صنعتي شدن به تأمين مسكن ارزان قيمت، خدمات اجتماعي و همچنين تأمين رفاه كارگران منجر نمي شود،
و...


فهرست مطالب:
مقدمه 
تعريف مسكن  در دومين اجلاس اسكان بشر(1996)
شهرنشيني و مشكل مسكن 
اين وضعيت به خاطر 
وضعيت مسكن طي ۴۰ سال اخير 
افزايش جمعيت و كمبود مسكن دواصل مهم كلان شهرها
سياست مسكن در اروپا 
سياستهاي مسكن دولت امريكا 
سياست مسكن در هلند
سياستهاي مسكن در ايران
بيماري هلندي در بازار مسكن
ارزيابي مسكن به وسيله جدولSWOT 
منابعاين فايل با فرمت پاورپوينت در 23 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.


هديه محصول:
فايل WORD استانداردهاي طراحي مجتمع مسكوني(18صفحه)