توضيحات كامل :

پاورپوينت كتاب آناتومي شنا فصل چهارم (سينه) در 78 اسلايد زيبا و قابل ويرايش به همراه عين توضيحات و عكس هاي كتاب مورد نظر به فارسي .


 

تصاوير : دارد

توضيحات كامل : دارد

تعداد اسلايد : 78 اسلايد زيبا و قابل ويرايش

قيمت : 14 هزار تومان

نحوه پرداخت و دريافت : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قابل دانلود خواهد بود .

شماره پشتيباني : 09191809834 ( لطفا فقط پيامك يا تلگرام )

 

 

فهرست مطالب :


1- توضيحات كامل و ابتدايي تا پيشرفته درباره سينه در شنا

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

2- شناي سوئدي

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

3- شناي باستاني(قرارگيري پاها روي جعبه)

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

4- شناي باستاني با توپ مديسين بال

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

5- پرس نيمكت با ميله

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

6- پرس نيمكت روي توپ فيزيوبال با دمبل

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

7- پرس نيمكت شيب دار با ميله

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

8- ديپ پارالل

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

9- پرتاب توپ مديسين بال با دو دست به پايين از حالت ايستاده

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

10- پاس و دريافت توپ با كمك يار

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني

11- چرخ دستي

الف ) نحوه اجرا ، ب ) عضلات درگير ، ج ) كاربرد در شنا ، د ) نكات ايمني ، ه ) تنوع تمريني