توضيحات كامل :

پاورپوينت فنون تبليغات و بازاريابي و انواع تحقيقات بازاريابي و روش هاي تحقيق در بازاريابي

 

اين پاورپوينت در مورد فنون تبليغات و بازاريابي وانواع تحقيقات بازاريابي و روش هاي تحقيق در بازاريابي در ۱۲۵ اسلايد كامل و شامل پاورپوينت فنون تبليغات و بازاريابي وانواع بازاريابي انگيزشي مدير بازاريابي تحقيقات بازاريابي و روش هاي تحقيق در بازاريابي،بازارريابي تبليغات بازاريابيُ انواع بازاريابي تحقيقات بازاريابي MARKETING تعاريف بازاريابي بازاريابي همزمان بازاريابي حافظتي بازاريابي تضعيفي بازاريابي مقابله اي وظيفه مديران بازاريابي و... ميباشد.

v بازاريابي شامل شناخت نظام بازار و نيازها و خواسته هاورفع آنها ازطريق مبادلات مطلوب است .
v بازاريابي يعني انجام فعاليتهايي مثل خريد و فروش كالا،حمل و نقل و انبار كردن آن
v بازاريابي به مجموعه اي از فعاليتهاي بازرگاني اطلاق مي شود كه جريان كالاها يا خدمات را از توليدكننده تا مصرف كننده يا استفاده كننده نهايي آن هدايت مي كند.
v بازاريابي عبارت است از فرايندي كه طي آن افراد و گروهها، از طريق توليد و مبادله كالا و فايده با ديگران، خواسته ها و نيازهاي خود را تامين مي كنند.
v بازاريابي در بازرگاني پيشرفته به معني طيف وسيعي از فعاليتهاي تحقيقاتي، طراحي،‌تداركات، توليد، بيمه، كنترل كيفيت، انبارداري، آماده سازي براي مصرف، تعيين قيمت، تعيين عوامل فروش، شناسايي مشتري، بسته بندي، فروش و خدمات پس از فروش است به طوري كه توزيع وانتقال كالا به مصرف كنندگان دور و نزديك را تسهيل نمايد.

بازارگرايي :گرايش به بازار و نيازهاي مشتري كه اولين ويژگي بازاريابي جديد است به عنوان يك فرهنگ و بينش پذيرفته شود .

بازارشناسي : شناخت بازار تلاشي نظام مند است براي گردآوري ، ضبط و ثبت اطلاعات مربوط به همه اجزاي تشكيل دهنده نظام بازار مانند خريداران بالقوه و بالفعل ، فروشندگان ، واسطه هاي گوناگون ، رقبا ، سازمانهاي تسهيلاتي و خدماتي و در نهايت همه عواملي كه بر نظام بازار تاثير دارند .

بازاريابي : بخش بندي يا تقسيم بازارها و تعيين محصولات شركت براي مناسبترين بازارها .

بازارسازي : نفوذ در بازار و معرفي و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل كنترل بازاريابي (محصول، قيمت ، توزيع و پيشبرد فروش )

بازارگردي : شركت كردن در نمايشگاهها ، بازديد از بازارهاي گوناگون و بودن در محيط بازار ديدگاه مديران را بازتر و گسترده تر مي سازد .

بازار سنجي : بررسي و ارزيابي گذشته و استفاده از تجربيات . تحليل موقعيت بازار با توجه به آنچه هستيم و داريم و آنچه بايد داشته باشيم .

بازارداري : حفظ مشتري و ايجاد زمينه براي بازگرداندن او به سوي خود .

بازارگرمي : تبليغات و تشويقات به موقع جهت آگاه ساختن ، متقاعد ساختن و ترغيب مشتريان براي ارتباط بيشتر با سازمان .

بازار گرداني : مديريت بازار كه شامل برنامه ريزي ، اجرا و كنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاريابي است .