توضيحات كامل :

پاورپوينت تاثير ماهواره برخانواده


فهرست:
مقدمه:
تغيير ضد ارزشها به ارزشها
الگو دهي ماهواره به خانواده ها
ترويج خانواده هاي بدون ازدواج (هم خانگي ها)
ريشه كني بنيان خانواده:
بلوغ زودرس و دسترسي سريع به اطلاعات جنسي
باورهاي غلط درباره مسائل عاطفي و جنسي
ايجاد زمينه هاي اختلاف و تنش بين همسران
كاهش تعاملات واقعي
وابستگي و اتلاف وقت
افزايش مصرف گرايي
افت عملكردهاي تحصيلي و شغلي
تهديد سلامت جسماني
منبع

 

تاثير ماهواره بر خانواده

مقدمه:

ابتدا چنين به نظر مي آمد كه پيشرفت رسانه هاي ماهواره اي، پديده اي كاملا مطلوب و عاري از خطاست و براي تحقق دهكده جهاني، لازم و ضروري است. گرچه ماهواره و تكنولوژي هاي جديد ارتباطي، سهم به سزايي در پيشرفت علم و رفاه انساني دارند اما در تجربه كوتاه و چندين ساله معلوم شده است داراي برخي آسيب ها و پيامدهاي منفي نيز هست.با شناخت به موقع اين آسيب ها، مي توان زمينه را براي بهره برداري هر چه بهتر از اين تكنولوژي، آماده ساخت. بنابراين در اين مقاله بر آن شديم شما را با برخي از آسيب ها و پيامدهاي منفي ماهواره براي كودكان، جوانان و بزرگسالان، آشنا كنيم.