موضوعي ثبت نشده است
عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 59
دیروز : 44
بازدید کل : 29556

r448520_88.png

تحقیق مکانیسم های دفاعی – روانی

تحقیق-مکانیسم-های-دفاعی-–-روانیتحقیق مکانیسم های دفاعی – روانی - فرض اصلی نظریه و فن روان تحلیلی: از آغاز بر ماهیت خود فریبی فراگیر انسان بوده است (وستن و گاربارد، ۱۹۹۷). از نقطه نظر روان پوشی، هر عمل شناختی به خودی خود مشکلی از نظم دهی عاطفی است. (وستن وفیت، ۱۹۹۶). بر این اساس دفاع، تقلای هوشیار انگیخته شده ای...


قیمت:35,000 توماندانلود فایل

پروژه تاثیر مدیریت استراتژیک در فروش شرکت های بازرگانی

پروژه-تاثیر-مدیریت-استراتژیک-در-فروش-شرکت-های-بازرگانیپروژه تاثیر مدیریت استراتژیک در فروش شرکت های بازرگانیدانلود فایل

پاورپوينت بررسي نقش و عملكرد مبلمان شهري در ارتقا كيفيت محيط شهري و رضايتمندي شهروندان شهر كرمانشاه

پاورپوينت-بررسي-نقش-و-عملكرد-مبلمان-شهري-در-ارتقا-كيفيت-محيط-شهري-و-رضايتمندي-شهروندان-شهر-كرمانشاهپاورپوينت بررسي نقش و عملكرد مبلمان شهري در ارتقا كيفيت محيط شهري و رضايتمندي شهروندان شهر كرمانشاهدانلود فایل

کافه پازار - تبلیغات رایگان(اپلیکیشن،تلگرام،اینستاگرام،افزایش بازدید)
UCMAS

تحقيق انقباضات سلول عضله صاف ميومتريال ديواره رحم با مدل رياضي

تحقيق انقباضات سلول عضله صاف ميومتريال ديواره رحم با مدل رياضي

فرمت فايل : doc

حجم : 712

صفحات : 70

گروه : پزشكي

توضيحات محصول :

مدل رياضي انقباض تحريك در سلول عضله صاف رحمي

جامعترين محصول موجود با شكلها و منابع كامل، با اطمينان دانلود كنيد

توضيحات:

-1چكيده:
انقباضات رحمي به وسيله‌ي انقباضات سلول‌هاي عضله‌ي صاف ميومتريال (SMCs) كه بخش اعظم لايه‌ي ميومتريال ديواره‌ي رحمي را تشكيل مي‌دهد، توليد مي‌شود. ورود يون‌هاي كلسيم به داخل سلول پس از دپلاريزاسيون غشاي سلول شروع مي‌شود. افزايش غلظت كلسيم آزاد داخل سلول زنجيره‌اي از واكنش‌ها را ايجاد مي‌كند، كه منجر به شكل‌گيري پل‌هاي عرضي بين فيلامان‌هاي اكتين و ميوزين مي‌شود و به دنبال آن سلول‌ها منقبض مي‌شوند.
...
بحث و نتيجه‌گيري:
 در اين تحقيق مدلي كه رابطه‌ي بين ولتاژ غشا، غلظت كلسيم داخل سلولي و نيروي توليد شده از طريق يك SMC مايومتريال را شرح مي‌دهد، توسعه داده شده است. نشان داده شده كه مدل به طرز موفقيت آميزي نتايج آزمايشگاهي را باز توليد مي‌كند. البته بايستي در نظر گرفته شود كه اين مدل فقط براي  مكانيسم‌هاي مهم كنترل   در سلول مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
بتابراين، مدل مذكور مي‌تواند براي محاسبه‌ي سهم مكانيسم‌هاي مختلف در پاسخ به تغييرات ولتاژ غشا و نيز همچنين پيش‌بيني نتايج آزمايشات بعدي به كار رود.
...
فهرست مطالب :

چكيده 1
مقدمه 2
انقباض و تحريك عضله صاف 6
تشريح مدل  19
روابط حاكم 22
پارامتر هاي مدل 26
حل روابط مدل 27
نتايج 28
بحث و نتيجه گيري43
پيشنهادات  48
مراجع 49
پيوست 50

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود
برچسب

انقباضات رحمي مدل رياضي انقباض سلول عضله صاف ميومتريال تحريك عضله صاف

مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي

مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي

فرمت فايل : docx

حجم : 29

صفحات : 18

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

متغيرها: اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي

توضيحات: 18 صفحه فارسي (word)

با رفرنس دهي كامل فارسي و انگليسي و پانويس ها مناسب براي پايان نامه

خلاصه اي از كار:

2-2-  اختلالات ياد‌گيري

اختلال ياد‌گيري، اختلال عصب زيست شناختي است كه از يك مشكل جد‌ي د‌ر خواند‌ن، حساب كرد‌ن و يا كلمه‌بند‌ي در نوشتن به وجود‌ مي‌آيد‌ كه انتظار نمي‌رود‌ به يك فرد‌ عاد‌ي نسبت د‌اد‌ه شود‌. اگر د‌رست ارزيابي نشود‌ تأثير بالقوه‌اي روي عملكرد‌ ناسازگارانه‌ي فرد‌ د‌ارد‌ و د‌ر حوزه‌هاي چند‌گانه‌ي زند‌گي ضعف ايجاد‌ مي‌نمايد‌. وقتي فرد‌ي مظنون به اختلال ياد‌گيري مي‌شود‌، يك ارزشيابي عصب روان‌شناختي براي توانايي‌هاي فرد ضروري است تا منبع مشكل را تعيين كند‌ كه مي‌تواند‌ به عنوان پايه‌اي براي فنون جبراني و اختيارات د‌رماني باشد‌ (سعيدي و همكاران، 1387). 
......................

ريشه‌ها ي اختلال ياد‌گيري  
انواع زياد‌ي از عملكرد‌هاي غيرعاد‌ي مغز وجود‌ د‌ارند‌ كه مي‌توانند‌ منجر به يك اختلال ياد‌گيري شوند‌ كه تاكنون تغييرات و علل آن شناسايي و طبقه‌بند‌ي نشد‌ه‌اند‌. به طور مثال نارساخواني از اختلالات ياد‌گيري‌اي است كه روي خواند‌ن و هجي كرد‌ن تأثير مي‌گذارد‌. تحقيقات نشان د‌اد‌ه است كه عملكرد‌ غير عاد‌ي مغز د‌ر پرد‌ازش زباني- شنيد‌اري(مثل پرد‌ازش صد‌اشناسي نام‌گذاري سريع اتوماتيك)د‌ر تعد‌اد‌ زياد‌ي از افراد‌ مبتلا به نارسا خواني د‌يد‌ه شد‌ه است. (حسين نژاد و همكاران، 1383).     

................

- ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت رﻳﺎﺿﯽ  

ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﯽ، راهنمايي و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، در ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ دروس رﻳﺎﺿﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ هستند و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان هﻤﺴﺎن ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ها را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ كه شامل موارد زير است:

- ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ

.........................

2-3-1- عوامل اختلالات يادگيري رياضي

1- ادراكي- حركتي

ادراك، محركات شنوايي، بينايي و لامسه را سازماندهي، داراي ساختار تعبير و تفسير مي كند كودكاني كه ناتواني ادراكي دارند معمولاً براي تعبير و تفسير و پيداكردن معني محركهاي محيطشان دچار مشكل مي شوند. اگرچه بعضي از كودكانيكه ناتوانيهاي ادراكي دارند به خاطر كندي پيشرفت تحصيلي مراجعه داده مي شوند. معلمين و متخصصين بايد تلاش كنند عوامل دخيل شكست تحصيلي را كشف كنند. اين علل مي تواند شامل اختلالات توجه، افتراق بينايي، ناتوانيهاي شنوايي، ادراكي و يا ناتوانيهاي بينايي-ادراكي و يا حافظة بينايي باشد. بسياري از كودكان مشكلاتي دارند كه به خاطر تركيب دو يا چند مورد از اين علل به وجود آمده است با ارزيابي اين عوامل ممكن است معلم يك عامل اصلي دخيل را پيدا كند كه مانع و محدود كنندة توانايي كودك براي موفقيت تحصيلي است (بني عقيل و همكاران، 1387).

....................

رابطه هوش و يادگيري

هوش توانايي ذهني است و قابليت‌هاي متنوعي همچون استدلال، برنامه‌ريزي، حل مسئله، تفكر انتزاعي، استفاده از زبان، و يادگيري را در بر مي‌گيرد.  غالبا ًمعيارهاي معيني نظيرِ توانايي حلِ مساله، استدلال، قدرتِ حافظه و مانند آن را تعيين كننده ي هوش در هر فرهنگي مي دانند. 

منابع:

اسلاوين، رابرت. (2002). جمع بندي تحقيقات انجام شده پيرامون يادگيري مشاركتي. ترجمه فاطمه فقيهي، فصلنامه تعليم و تربيت، سال هشتم، شماره 2، ص 42.

افروز، م. (1389). بررسي علل موثردر افت تحصيلي رياضي ابتدايي.انديشه‌هاي نو، دوره يازدهم، ص 12.

....................

.........................

قيمت محصول : 20000 تومان

دانلود
برچسب

مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي مباني نظري اختلالات يادگيري مشكلات و اختلالات رياضي مباني نظري اختلالات يادگيري مشكلات اختلالات رياضي مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي

قیمت : 0 تومان