توضيحات كامل :

پاورپوينت ايمني در تخريب ساختمانها ، در حجم 23 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.

 

بخشي از متن:
عمليات تخريب ساختمان بطور ذاتي و طبيعي فرآيندي خطرناك است و دربسياري از فعاليت هاي عمراني و ساختماني به عنوان اولين و حساس ترين بخش از عمليات اجرايي مي باشد كه تعداد حوادث در آن بسيار بالاست.

طي سال هاي اخير به دليل رشد روز افزون ساختمان سازي آمار حوادث ناشي از كار افزايش چشمگيري داشته و بالاترين رتبه از نظر تعداد حوادث ناشي از كار را به خود اختصاص داده است كه نمايان گر اين مطلب مي باشد كه تخريب هاي غير اصولي،تبعات و آسيب هاي جاني و مالي سنگيني را به همراه داشته است.
اين حوادث اغلب به علت عدم شناسايي خطرات بالقوه و عدم آموزش صحيح كارگران اتفاق مي افتد.از اين رو به وسيله شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار مي توان از بسياري از حوادث پيشگيري كرد

طبق اعلام اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي حوادث منجر به فوت در بخش ساختمان 14.5 درصد است كه اين رقم در ساير بخش ها 9.6 درصد مي باشد.همچنين 22 درصد حوادث ساختماني در زمان آماده سازي و تخريب و 61 درصد در حال احداث رخ مي دهد.
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
روش هاي مختلف تخريب بنا
مراحل تخريب ساختمان
عمليات مقدماتي تخريب
اصول كلي تخريب
تخريب و برچيدن ديوارها
تخريب و برچيدن طاق ها
تخريب و برچيدن اسكلت فلزي ساختمان
تخريب دودكش هاي بلند
قيمت تخريب ساختمان
نكاتي در ارتباط با تخريب ساختمان
منابع و مراجع

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 23 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.

هديه محصول:
فايل WORD آرماتور و نقش آن در ساختمانهاي بتني(21صفحه)