توضيحات كامل :

پاورپوينت كاربرد جي آي اس در طرح تفصيلي شهري

 

تعداد اسلايد: 15 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت


فهرست مطالب:

مقدمه

مثال تشريحي

قسمتي از متن پاورپوينت:

طي چند سال اخير اقداماتي در زمينه طرح ريزي بعضي از مناطق شهري در ايران صورت گرفته است. در روند توليد طرح ابتدا بايد هدف مشخص گردد، سپس شناسايي و بعد اهداف اجرايي آن تحليل گردد و در نهايت طرح را انتخاب و اجرا نموده و نهادي بر آن نظارت نمايد. اين طرح ها در قالب طرح توسعه شهري مطرح مي گردند كه طرح هاي هادي روستا – هادي شهري- تفصيلي و  نيز از آن دسته اند درطي چند دهه اخير و به خصوص پس از انقلاب اسلامي با رشدفزاينده شهرنشيني مواجه شده ايم و اين در حالي است كه وضعيت شهرها پاسخگوي نيازهاي مردم نمي باشد در نتيجه اين نيازها بايد از بعد اجتماعي و اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد چون مشكلات اجتماعي و اقتصادي طبعاً پيامدهاي رواني را به دنبال خواهد داشت. البته مشكلات با يكديگر در تعاملند و نمي توان گفت كه اگر شخصي از لحاظ درآمدي در رفاه باشد مشكل مسكن، آموزش بهداشت و ... را نخواهد داشت و يا به عكس.براي حل اين مسائل مي توان از طرحهاي توسعه شهري در مقياسهاي متفاوت استفاده نمود. براي نمونه به طرح تفصيلي مي پردازيم.