توضيحات كامل :

پاورپوينت تاسيسات و تجهيزات شهري _ پاركينگ در 60 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت ppt

 

—هر سال 8760 ساعت است و اگر فرض كنيم كه هر اتومبيل در طول سال به طور متوسط بيست هزار كيلومتر مسافت بپيمايد و متوسط آن 40 كيلومتر در ساعت باشد مدت زماني كه يك اتومبيل در سال به طور متوسط در حركت است برابر با 400 ساعت مي شود. بنابراين، هر اتومبيل به طور متوسط 8360 ساعت در سال در حال توقف است و احتياج به محلي براي توقف دارد. اين محاسبه ساده نشان مي دهد كه مدت زمان نياز هر اتومبيل به پاركينگ به مراتب بيشتر از مدت زمان حركت آن است. — —نتيجه: به دليل رشد بالاي شهر نشيني، افزايش جمعيت و مسافرت هاي درون شهري، امروزه كلان شهرها با كمبود فضا براي پارك خودرو دست به گريبانند. همين مهم ضرورت ساخت پاركينگ را بيش از پيش تقويت مي كند.

فهرست مطالب

•مباني نظري

•اهميت و ضرورت پاركينگ

•مفاهيم و ديدگاه ها

•مكانيابي پاركينگ

•معيارهاي موثر در مكانيابي پاركينگ

•روش شناسي مديريت پاركينگ در GIS

•محدوديت در مكانيابي پاركينگ

•مديريت پاركينگ ها

•انواع پاركينگ ها

•انواع پاركينگ غير حاشيه اي

•ساير پاركينگ ها

•مطالعه موردي

•موقعيت حوزه مورد مطالعه

•روش كلي مورد استفاده در مكانيابي

•فرآيند و معيار هاي موثر در مكانيابي

•وزن دهي به معيارها

•آماده سازي لايه ها

•ارزش گذاري و تلفيق نهايي معيارها

•منابع