توضيحات كامل :

پاورپوينت خلاصه اي از كتاب شهرسازي تخيلات و واقعيت در 94 اسلايد قابل ويرايش و آماده جهت ارائه


فهرست

فردريش انگلس

پيش شهر سازي بي الگو

نقد شهر هاي صنعتي از ديد انگلس

جدا سازي فقرا

چند نمونه از اين محله هاي بد

محله "سنت ژيل"

ليور پول- منچستر

محله ليور پول

محله منچستر

ايرلند كوچك

توهين به انسان

مساله مسكن از ديد انگلس

بحران مسكن ؛ سيماي خاص استثمار

راه چاره بدون انقلاب ممكن نيست

پس چگونه مي توان مساله مسكن را حل كرد؟

شهر و روستا

تحقيق و انتظار

توني گارنيه

تحقق يك شهر صنعتي از ديد توني گارنيه

نمودار شهر صنعتي

انتخاب مكان

مسكن

محله مسكوني

توني گارنيه

تالار هاي اجتماعات شامل:

نمايشگاهها و مجموعه هاي نمايشي

تاسيسات ورزشي و تفريحي

مدارس

تاسيسات بهداشتي

ايستگاه

كارخانه

ساخت و ساز

در اخر :

ژرژبنوا –له وي

الگوهاي پيش رو در اين موسسه

شهر جديد چگونه بايد باشد؟

تلاش براي بازدهي

هدف

ابنزر هوارد

باغ- شهر انگليسي

جاذبه ي شهر- روستا

ب – الگو    ( خريدوپشتوانه ي مالي)

نمودار باغ شهر

جزييات يك بخش از نمودار باغ شهر

مركز عمومي

نمودار باغ شهر

قصر بلورين

خانه ها

خيابان مياني  

تاسيسات صنعتي پيرامون

آينده

نوعي تقسيم هسته اي

والتر گروپيوس

شهر- صنعتي شده

بناهاي بلند يا تك واحدي

در تلاش براي عمودي شدن مراكز شهري

نيويورك

يك "واحد- شهري" جديد 

شارل- ادوارد ژانره مشهور به لوكوربوزيه 

اثر شهرسازي لوكوربوزيه به سه صورت عرضه مي گردد

شهرسازي- پادشاه ( نقد شهرهاي معاصر)

معيار و ماشين : (انسان ها و نيازهاي همسان)

چهارم- هندسه

شهرسازي ومعماري

پنجم- عليه خيابان

هفتم- شهر نمونه

نقشه شهر درخشان

جمعيت

تراكم

نمودار ترافيك در مركز تجاري

ايستگاه قطار

نقشه ي شهر

هشتم – مجموعه ي مسكوني نمونه

بخشي از محله مسكوني

استانيسلاس گوستاوويچ استروملين

تمركز

خدمات كاخ

شهر- الگوها

شهرسازي فرهنگ گرا  (كاميوسيت (زيته))

ميادين بسان محل نمايش ها

امروز: ميادين بي معنا

 مركز ميادين رها گشته

تزئين يكسويه 

تئاترها و شهرداري ها

در مورد بي نظمي ميدان هاي كهن

ساختن براي چشم

تقارن و تناسب

غول پيكري

مساله ي  اقتصادي

نگرش دنيا و زيبايي شناسي

نو كردن الگو هاي كهن

گسترش

نامنظمي ها را حفظ كنيم