توضيحات كامل :

پاورپوينت سيستم هاي نوين اطفاء حريق(آئروسل پايروژن) ، در حجم 34 اسلايد قابل ويرايش.

 

بخشي از متن:
انقلابي در صنعت اطفاء حريق رخ داده كه بر گرفته از سوخت جامد راكت هاي فضا پيما است آيروسل پايروژن اولين سيستم اطفاء حريق از اين خانواده در اين صنعت است. اين سيستم بعنوان ايمن ترين و تاثيرگذارترين گاز جايگزين هالون، هالوكربنها ، پودرهاي شيميايي و گازهاي خنثي بوده كه در اندازه هاي مختلف موجود مي باشد. پايروژن جامـدي غير سمي و بي اثر بوده و تا زماني كه بصورت الكتريكي و يا حرارتي فعال نشده است به صورت جامد پايدار مي ماند و در صورت فعال شدن توسط شوك الكتريكي يا گرما تركيبي از پودر و گاز ) آيروسل( با خاصيت خاموش كنندگي توليد مي نمايد .
آيروسل توليد شده بر روي آتش به صورت فيزيكي يا شيميايي اثر مي گذارد. آيروسل با اثر گذاري فوري و كار آمد جهت خاموش كردن آتش و جلوگيري از جرقه زدن و يا آتش گرفتن مجدد و حتي در موارد خاص پيشگيري از انفجار نقش به سزايي داشته و در بسياري از موارد پايروژن بهترين خاموش كننده حريق و تنها جايگزين گاز هالون است.
و...

 

فهرست مطالب:
پايروژن انقلابي در صنعت اطفاء حريق
مقايسه فني آيروسل پايروژن با ساير خاموش كننده ها
نحوه حفاظت سيستم اطفاء حريق اتوماتيك پايروژن
روش پوشش مستقيم
روش پوشش جامع
مكانيزم عملكرد آئروسل پايروژن
مكانيزم تاثير شيميايي مواد بر روي آتش
عكس العمل فيزيكي داخل سيلندر
ويژگي هاي منحصر به فرد آئروسل پايروژن
كاربردهاي پايروژن
نمونه هايي از موارد استفاده از پايروژن

 

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 34 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.